2 хөндий бүхий хуванцар цонх

www.window.nots.mn

Цонхны талаар

www.window.nots.mn

 

Мэдээлэлээ хийх гээд л байна...

дээш